Hyreshöjning 2023

Hyresförhandlingen är avslutad.

Vi tillsammans med Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har träffat överenskommelse om hyreshöjning fr.o.m. 1 juni 2023 med 4,95 % i Örebro och med
4,75% för de flesta bostäderna i Kumla. Hyrorna för bilplatser höjs med samma procentsats. 

Den nya hyran framgår av er kommande hyresavi.

För lokaler med indexreglerade hyror förändras hyran utifrån förändringen av Konsumentprisindex (KPI) samt det basindex som hyran baseras på. Från oktober 2021 till oktober 2022 har KPI ökat med 10,85%. Höjningen gäller från och med 1 januari 2023.