Betalning av hyran

Betalning av hyran

​​​​​​​
Hyran, oavsett om det är en lokal- eller bostadshyra, ska betalas i förskott.
Bostadshyror ska alltid betalas senast den sista dagen i månaden före den månad hyran avser.
Normalt skickas hyres­avier ut för tre månader i taget, omkring 15 dagar innan den första månadshyran förfaller till betalning.
​​​​​​​
Det är viktigt att rätt avi och OCR-nummer används när hyran betalas, annars ligger den som obetald i våra system.

Du kan också betala hyran via Autogiro, vilket innebär att dina återkommande betalningar dras automatiskt från ditt konto utan att du behöver göra någonting inför varje betalning.

​​​​​​​Se mer om Autogiro