Att spola rätt, är lätt

Tänk på vad ni spolar ner i toaletten


​​​​​​​Det är inte bara att det blir stopp i ert avlopp, risken finns även att era grannar får stopp och översvämning i sina badrum.

Utsläppen i naturen ökar också om man spolar ner fel saker i avloppet. Ett tips är att ha en papperskorg i badrummet då minskar risken för att spola fel.

Allt annat än kiss, bajs och toalettpapper ska sorteras och slängas i sopsorteringen.

Tack för hjälpen