Vår hantering av corona viruset

Viktig information om corona viruset


​​​​​​​Vi följer lägesutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
För både er och vår skull tar vi inte emot besökare på vårt kontor för tillfället.
När det gäller fel i lägenheten hanterar vi främst akuta ärenden just nu. Det går bra att felanmäla även mindre fel som vanligt men det kan dröja något innan dessa blir åtgärdade.
​​​​​​​
För kännedom så kommer vår personal inte att besöka lägenheter där någon uppvisar någon form av symptom som kan innebära Coronasmitta. Generellt gör vi därför helst besök när inte någon är hemma.

Du är också skyldig att innan besök av oss, upplysa oss om:
  • Du uppvisar symtom som torrhosta, feber och andningsbesvär?
  • Du under de senaste två veckorna träffat någon med symtom?
 
Vänligen ombesörj också om mycket god handhygien då allmänna utrymmena i huset delas av många.