Avflyttningsråd

Uppsägning

För att säga upp sitt hyreskontrakt är det vanligast att man undertecknar uppsägningen på hyreskontraktets baksida. Är avtalet inte tillgängligt så går det bra att skriva på ett vanligt papper. Uppge namn, adress och lägenhetsnummer, och när det upphör. Skriv också adressen som du flyttar till, samt dina telefonnummer. Till sist ska brevet dateras och skrivas under med din namnteckning.

Uppsägningstid

Det är alltid 3 månaders uppsägningstid för lägenheter med undantag vid dödsfall, då det är en månad.

Uppsägningen gäller från nästkommande månadsskifte.

Flyttbesiktning

Innan avflyttningen sker kallar vi dig till en flyttbesiktning. Det är önskvärt att lägenheten är tom och flyttstädad vid besiktningen.

Nycklar

Det är viktigt att alla nycklar är tillgängliga vid besiktningen då detta skrivs upp och jämförs med det antal som är utlämnade.
Glöm inte att tvättlås med nycklar och ev. postboxnyckel också måste vara med.