Brandvarnare

Sjöborgs Fastighetsförvaltning har monterat brandvarnare i alla lägenheter. Dessa tillhör därför lägenheten och får inte demonteras av hyresgäst. Om brandvarnare demonterats vid avflyttning, debiteras avflyttande hyresgäst för kostnaden.

Varnaren har ett inbyggt ej utbytbart batteri, som varar upp till 10 år. Cirka en månad innan batteriet är helt slut, ger varnaren ifrån sig korta ljudstötar med ungefär en halv minuts mellanrum. Då är det dags att byta batteri eller brandvarnare. Varnaren fungerar dock normalt under denna tid. Fel på brandvarnare anmäls till respektive fastighetsskötare.

Ta för vana att kontrollera brandvarnarens funktion då och då genom att hålla testknappen intryckt minst 20 sekunder.
​​​​​​​
Saknar Ni brandvarnare i Er lägenhet, ber vi Er omgående kontakta respektive fastighetsskötare.