Sophantering

Sophantering


​​​​​​​I den bruna papperspåsen lägger vi avfall som skall komposteras, så som matrester, skal och andra rester från frukt och grönt, kött- och fiskrens, brödrester, hushållspapper etc.

Övrigt hushållsavfall, så som blöjor, bindor, tops, disktrasor, fimpar, snus, hundbajspåsar mm skall läggas i soppåse som skall knytas med dubbla knutar innan det läggs i sopkärlet. Observera att det får inte vara något farligt avfall i denna påse.

Så här gör Du med Ditt övriga avfall:
På vissa fastigheter har vi även kärl för sortering av tidningar, flaskor burkar, plast mm. För de fastigheter där dessa möjligheter inte finns, hänvisar vi till kommunens sopstationer. Lysrör, glödlampor och batterier lämnar Du på respektive insamlingsställe.
​​​​​​​
Är Du osäker på hur Du skall sortera eller bli av med Ditt avfall, kontakta Din fastighetsskötare.
Du kan även se mer på kommunens hemsida Avfall och återvinning - orebro.se