Hyresgästundersökning

Vi på Sjöborgs Fastighetsförvaltning strävar efter att utvecklas med Er som hyresgäster. Som en del i det arbetet har vi gett AQ Analys uppdraget att genomföra en hyresgästundersökning.
Vi ber Er att delta i en undersökning - dina svar och synpunkter är mycket värdefulla.

Undersökningen kommer att skickas ut till Er via e-mail eller via post.

Vänligen besvara frågorna så snart som möjligt, helst inom 7 dagar.
Dina svar och synpunkter är mycket värdefulla för oss!

Dina svar är anonyma vilket innebär att ingen enskild persons resultat eller grupper med färre än fem personer kommer att särredovisas. AQ Analys (www.aqanalys.se) ansvarar för insamling och redovisning av resultatet samt att enskilda personers anonymitet garanteras.

Varmt tack på förhand för din medverkan och ditt engagemang!

Vid frågor kring undersökningen, kontakta:
AQ Analys, Nikolaigatan 1, 702 10 Örebro
E-post: info@aqanalys.se
Tel: 019 12 84 10