Sitplan lghnr 80

HUS A, Studievägen 20                                
111    3rok      86 m2 se planlösning  
112 2 rok 59 m2 se planlösning  
113

1,5 rok

40 m2 se planlösning  
114 1,5 rok 39 m2 se planlösning  
121 4 rok 100 m2 se planlösning  
122 2 rok 70 m2   se planlösning  
123 2 rok 53 m2 se planlösning  
124 2 rok 52 m2 se planlösning  
131 4 rok 100 m2 se planlösning  
132 2 rok 70 m2 se planlösning  
133 2 rok 53 m2 se planlösning  
134 2 rok 52 m2 se planlösning  
141 4 rok 100 m2 se planlösning  
142 2 rok 70 m2 se planlösning  
143 2 rok 53 m2 se planlösning  
144 2 rok 52 m2 se planlösning  
151 3 rok 90 m2 se planlösning  
152 3 rok 83 m2 se planlösning  
         
HUS A, Studievägen 22    
211 2 rok 53 m2 se planlösning  
212 2 rok 59 m2 se planlösning  
213 3 rok 86 m2 se planlösning  
221 2 rok 52 m2 se planlösning  
222 2 rok 53 m2 se planlösning  
223 3 rok 70 m2 se planlösning  
224 4 rok 100 m2 se planlösning  
231 2 rok 52 m2 se planlösning  
232 2 rok 53 m2 se planlösning  
233 3 rok 70 m2 se planlösning  
234 4 rok 100 m2 se planlösning  
241 2 rok 52 m2 se planlösning  
242 2 rok 53 m2 se planlösning  
243 3 rok 70 m2 se planlösning  
244 4 rok 100 m2 se planlösning  
251 4 rok 97 m2 se planlösning  
252 3 rok 90 m2 se planlösning  
         
HUS B, Studievägen 24    
311 2 rok 59 m2 seplanlösning  
312 3 rok 86 m2 se planlösning  
321 4 rok 100 m2 se planlösning  
322 3 rok 70 m2 se planlösning  
323 4 rok 100 m2 se planlösning  
331 4 rok 100 m2 se planlösning  
332 3 rok 70 m2 se planlösning  
333 4 rok 100 m2 se planlösning  
341 4 rok 100 m2 se planlösning  
342 3 rok 70 m2 se planlösning  
343 4 rok 100 m2 se planlösning  
351 4 rok 100 m2 se planlösning  
352 3 rok 70 m2 se planlösning  
353 4 rok 100 m2 se planlösning  
361 5 rok 134 m2    
362 3 rok 90 m2 se planlösning  

 Reservation för eventuella felskrivningar och ändringar