HemförsäkringHemförsäkring

Du måste själv försäkra Ditt lösöre, eftersom detta inte ingår i våra fastighetsförsäkringar.

Om fastigheten måste utrymmas på grund av brand eller annan försäkringsskada finns också detta skydd i Din hemförsäkring och inte i vår fastighetsförsäkring.

Tänk på att Du kan orsaka brand, som inte enbart drabbar Dig själv utan även Dina grannar i huset. Det blir då mycket kostsamt om Du saknar hemförsäkring.

 

 

 


Sjöborgs Fastighetsförvaltning Cert.märke
Ringgatan 6 
703 42 ÖREBRO
Tel: 019-32 53 18 | info@sjoborgsfastigheter.se