Betalning av hyran

Hyran, oavsett om det är en lokal- eller bostadshyra, ska betalas i förskott.

Bostadshyror ska alltid betalas senast den sista dagen i månaden före den månad hyran avser.

Normalt skickas hyres­avier ut för tre månader i taget, omkring 15 dagar innan den första månadshyran förfaller till betalning.

Det är viktigt att rätt avi och OCR-nummer används när hyran betalas, annars ligger den som obetald i våra system.

 

Avi