Fastighetsjour 010 - 470 57 58

Vid fel som kan leda till skada för fastighet eller person och som inträffat på icke kontorstid, hänvisar vi till Securitas fastighetsjour på telefon 010-470 57 58.

  Securitas


Sjöborgs Fastighetsförvaltning
Ringgatan 6 
703 42 ÖREBRO
Tel: 019-32 53 18 | Fax: 019-32 37 25 | info@sjoborgsfastigheter.se