Verksamhetsledning

FR2000

OVK-Besiktning Tegelgatan 4, Örebro V37

Ventilationsbesiktning

Vi kommer  V37 att utföra den Obligatoriska Ventilationskontrollen som skall utföras enligt lag med jämna mellanrum.

Besiktningen kommer att ske under vecka 37, 2017

Vi hoppas att detta inte skall vara till någon stor störning för Er.

Kontrollbesiktning

 

Information

 bilder

 

Aktuellt

Hyresjustering 2018 

Nu har en överenskommelse träffats med Hyresgästföreningen angående hyran för 2018. Er nya hyra kommer att gälla från och med 1 april och framgår av hyresavin.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Sjöborgs Fastighetsförvaltning
Ringgatan 6 
703 42 ÖREBRO
Tel: 019-32 53 18 | Fax: 019-32 37 25 | info@sjoborgsfastigheter.se