Verksamhetsledning

FR2000

Hyresavier för kvartal 4 delas ut V37/38

Betalning av hyran

Hyran, oavsett om det är en lokal- eller bostadshyra, ska betalas i förskott.

Bostadshyror ska alltid betalas senast den sista dagen i månaden före den månad hyran avser.

Normalt skickas hyres­avier ut för tre månader i taget, omkring 15 dagar innan den första månadshyran förfaller till betalning.

Det är viktigt att rätt avi och OCR-nummer används när hyran betalas, annars ligger den som obetald i våra system.

 

Avi

 

 

 

Aktuellt

Hyresjustering 2018 

Nu har en överenskommelse träffats med Hyresgästföreningen angående hyran för 2018. Er nya hyra kommer att gälla från och med 1 april och framgår av hyresavin.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Sjöborgs Fastighetsförvaltning
Ringgatan 6 
703 42 ÖREBRO
Tel: 019-32 53 18 | Fax: 019-32 37 25 | info@sjoborgsfastigheter.se